Skip to main content
Новини

Бързай-Бавно

Чували ли сте една китайска поговорка, която гласи: „Ако бързаш, върви бавно!“ ?

За някои от вас може да звучи абсурдно, но нека ви разкажа една история…

Един ден Тил Ойленшпигел* решил да отиде до близкия град. Както си вървял пеша, изведнъж покрай него профучала една каляска. Кочияшът, който изглеждал, че много бърза, се провикнал и го попитал: „ Ей, човече, кажи ми моля те, колко остава до следващия град?
– Ако карате бавно – половин час, ако бързате – около 2 часа , господине! – отговорил Тил Ойленшпигел.
– Глупак – казал кочияшът като чул думите му, хванал здраво юздите и подкарал конете още по-бързо.

Така каляската с още по-бясна скорост продължила пътуването си до следващия град. А Тил Ойленшпигел спокойно си вървял по пътя си.

Пътят обаче бил изпълнен с много неравности и дупки. Един час по-късно, Тил срещнал отново каляската, която изглежда била повредена и лежала в една дупка. Предната ос била счупена и кочияшът се опитвал да я поправи. Когато покрай него минал Тил Ойленшпигел, кочияшът го погледнал с упрек, при което нашия герой отбелязал: Нали ви казах, ако карате по-бавно – половин час….“
(*Тил Ойленшпигел е немски народен герой, прототип на нашия Хитър Петър)

Върнете се назад в спомените си и си помислете дали и вие не сте изпадали в ситуацията на този клет кочияш?

И нека споделя още нещо с вас в духа на бързината и важността на забавянето. Знаете ли, че древните гърци имали два бога за времето: Хронос и Кайрос? Те били като двама различни братя от едно и също семейство, като двете страни на един и същ медал:

  • За единия времето имало количествено измерение. Съгласно него ние сме точни и изпълняваме всичко едно след друго в хронологичен ред. Това хронос-време се измерва с часовника – в тази връзка ние говорим и за хронометри: часове, минути дори и хилядни от секундата.
  • От друга страна времето има и качествено измерение. Това е моментът на върховно блаженство, на пълно използване на времето, неплануваното също има своето място тук. Това е кайрос-времето, което е свързано с изживяването, насладата и приятното усещане.

Бог Кайрос е напълно непредсказуем, появява се, за да ни покаже удобната възможност или да се отпуснем в онези безвъзвратни моменти, когато се срещнем със специални хора, когато ни хрумне креативна идея или когато пред нас настъпва друг щастлив момент от живота ни. Това се случва при едно условие – ние да бъдем в състояние, този особен момент, когато Кайрос е пред нас – да го разпознаем и да действаме съобразно него, да се хванем за неговия перчем и така да уловим тази удобна възможност в истинския смисъл на думата.

И който успее, в просмуканото от бързината и шума хронос-време да разпознае също и кайрос-времето като действа по неговите правила, на него той му се явява често и с удоволствие. При другите хора той идва все по-рядко или дори не се появява никога.

Затова нека се опитаме да се научим да ги разпознаваме и използваме оптимално както Хронос, така и Кайрос.

В живота не печели винаги и само най-бързият, а онзи, който знае как да съвместява и двете времена по най-добрия начин. И нека действаме съгласно следната мисъл „Бързай бавно!“ Защото забавянето на темпото е все още необходимост, а безвремието и спокойствието са отново търсени. Нека да се обърнем към усещането за естествения ни ритъм и нашето вътрешно време за да намерим правилната доза между бързина и забавяне. Това ще ни помогне да живеем своя живот така, че да не изпитваме усещането, че той някак се просмуква през пръстите ни, а напротив – да живеем пълноценно.