Skip to main content

Емоционална и социална интелигентност за деца и възрастни

За да бъдем по-успешни, щастливи и в хармония със себе си!

Емоционална интелигентност за деца

За по-щастливи и уравновесени деца!

Доказано е, че добре познатите ни чувства като интерес, страдание, удоволствие, страх и гняв, са сред най-ранните емоции, които бебетата изпитват. Учените продължават да дискутират точно в кой момент става това, но е сигурно, че се случва.

Разбира се, с всеки изминал ден тези емоции започват да стават по-диференцирани. Един категоричен пример в това отношение са милите усмивки, с които ни даряват бебетата. По своето същество те са  рефлексивни, затова се появяват дори когато детето спи. На по-късен етап усмивката вече е по-сложна проява на емоция, която е социално ориентирана – най-често бебето се усмихва на мама, татко и роднините от близкия кръг.

Още един категоричен пример за емоционално поведение е бебешкият плач. Той също съпътства ежедневието на детето от най-ранна възраст и дори е считан от експертите за едно от най-ефективните комуникативни средства на малкия човек със заобикалящия го свят. Затова и не е случайно, че като малки децата плачат далеч по-често, в сравнение с останалите периоди от живота си. Плачът е различен, когато е израз на различните емоционални състояния – глад, гняв, дискомфорт, болка и така нататък.

Може и да не ви се вярва, но дори малките бебета си имат свои собствени стратегии, които им помагат да контролират и регулират емоциите. В периода на развитие от 1.5-месечна възраст до навършване на година и половина обаче, те ги променят коренно. Чувства като радост, тъга и гняв, считани за базови, се проявяват редовно през първата година от живота на бебето.

С настъпването на предучилищна възраст, емоционалността у малките продължава да се развива и те все по-малко се съсредоточават върху собствената си личност, тъй като усъвършенстването на когнитивните им умения вече им позволява да контролират по-добре своите емоции.

Централната роля, която родителите заемат в живота на децата, е много важна, особено докато детето е в ученическа възраст. Този период от развитието е от изключително значение и затова именно тогава родителите имат нужда от подкрепа, която ние, от център за детско и личностно развитие ЕлЕВАл, сме готови да предложим – да подкрепим емоционалното развитие на децата под формата на групова работа.

Нашите групи

Груповата работа е едно от най-добрите решения за подкрепа на социално-емоционалното развитие на децата.

Тя им помага да развиват своите умения да се научават да разпознават, изразяват правилно и да управляват своите емоции, да изграждат положителни отношения със своите родители, близки и приятели, да изучават света с любопитство и увереност в собствените си сили.

Груповата работа носи огромни ползи, както за самите деца, така и за техните родители:

  • Тя повишава способността на подрастващите да разбират самите себе си;
  • Успешно подобрява емоционалното състояние, като освобождава физическото и емоционалното напрежение;
  • Повишава способността за концентрация и задържане на вниманието, а това е от съществено значение за подобряване резултатите в училище;
  • Учи децата как да се справят по-ефективно и да реагират правилно в различни стресови ситуации;
  • Подпомага задълбочената комуникация и по-доброто разбиране в отношенията родител-дете, както и в другите междуличностни отношения.

Възрастова група 7-8 години

Тръгването на училище е огромна промяна в живота на всяко едно дете.

Въпреки че всички малчугани нямат търпение да станат първокласници, притеснението и другите подобни емоции със сигурност съпътстват ежедневието им още с първото прекрачване на училищния праг. Те се озовават в един нов, напълно различен свят, където трябва да се подчиняват на различна система от правила. Това може да провокира различни емоционални проблеми, които следва да бъдат разрешавани своевременно. Потискането на импулсите понякога може да се окаже доста трудно, а точно това умение е от решаващо значение за изграждането на правилните отношения, както с връстниците, така и с учителите. Може да се каже дори, че то повлиява силно и върху резултатите на обучението.

Преди прекрачването на училищния праг всички социални контакти на детето са били контролирани от неговите родители. След постъпването в училище те са изправени пред нови предизвикателства и имат нужда от нас, възрастните, да ги подкрепим в този труден период. И именно това са част приоритетите на групата на 7 до 8-годишните.

Възрастова група 9+ години

Докато растат, децата все повече се фокусират върху общуването със своите връстници, а емоциите им оказват огромно влияние върху това как се отнасят към околните.

Точно тогава се осъществява и истински „бум“ в развитието на езиковите умения – те стават по-умели в изразяването, все повече умеят да разбират и регулират както собствените си, така и чуждите емоции, което от своя страна насърчава социалните контакти. Точно в този период е много важно те да могат да си поставят цели и да се стремят към тяхното постигане. Груповата работа тук е от съществено значение – на разположение е да окаже нужната подкрепа и да помогне на подрастващите да се ориентират емоционално в един свят, понякога изпълнен с доста противоречиви социални послания.

Емоционална интелигентност за възрастни

Това, че вече сме пораснали, само по себе си не ни прави емоционално интелигентни.

Обикновено хората, за които можем да кажем, че умеят да разбират и приемат собствените си емоции и тези на околните, са личностите, които вече са успели в някоя от най-важните социални сфери – например в бизнеса. Последните психологически изследвания ясно показват силната зависимост между нивото на емоционалната ни интелигентност и заплащането, което получаваме за своята работа. Доказано е, че емоционално интелигентните хора получават с около 20% по-високи възнаграждения, в сравнение с останалите.

Разбира се, както и всеки друг вид интелигентност, емоционалната също може да се развива и разширява.

Нашият център може да ви предложи ефективна програма, насочена към подобряване на уменията, свързани с различаването и разбирането на собствените емоции и тези на околните. При нас ще се научите как успешно да управлявате своето поведение, за да сте максимално ефективни в социалното общуване, да се чувствате щастливи и да живеете в хармония със самите себе си.

Формата е отворено обучение или по запитване. За повече подробности, моля свържете се с нас!

Въпрос? Свържете се с нас

За нас е важно да бъдем гъвкави в услугите, които предлагаме и да отговорим на Вашите запитвания. Така, че не се колебайте и се свържете с нас на тел. 0898 502 600 и на имейл – hi@eleval-center.com. Ще ви отговорим възможно най скоро!